123. Hur mår svensk hockey?

I dagens avsnitt:SillyHur mår svensk hockey?Övrig sportOmvända roller, Nicke i södern, Josef i norr. Men vi pumpar ut ett avsnitt ändå, vi pratar om silly litegrann, om vad som vi hoppas på ska komma in. Sen, hur mår svensk hockey? Bra? Dåligt? Något ä…

Click here to revoke your choice.