Så länge blir Weigel borta: ”Ett hårt slag i ansiktet på oss”

Mot Västerås i fredags tvingades Björklövens center Fredric Weigel utgå. Nu har centern opererats –

Läs mer https://www.vk.se/2022-12-20/sa-lange-blir-weigel-borta-ett-hart-slag-i-ansiktet-pa-oss

Källa : vk.se

Fler nyheter om IF Björklöven