Lövenstjärnans vädjan efter stölden: ”Får gärna lämna tillbaka den”

Björklövenstjärnan Scott Pooley gjorde en tråkig upptäckt på tisdagsmorgonen – forwardens cykel var

Läs mer https://www.vk.se/2022-11-01/lovenstjarnans-vadjan-efter-stolden-far-garna-lamna-tillbaka-den

Källa : vk.se

Fler nyheter om IF Björklöven