Lövens bästa spelare sedan Beliavski?

Jag skulle ändå vilja säga att av Björklövens senaste sex perioder har fem inte varit något vidare. Hur som helst starkt av laget att hitta kraft i förläningen mot Västervik, och på så sätt ändå komma undan med hedern i behåll.

Läs mer https://www.vk.se/2023-01-16/utmarkelser-lovens-basta-spelare-sedan-beliavski

Källa : vk.se

Fler nyheter om IF Björklöven